Een buiten baarmoederlijke zwangerschap wordt ook wel afgekort als EUG wat Extra Uterus Graviditeit betekent. Bij de baarmoeder bij zwangerschap is de bevruchte eicel niet binnen maar buiten de baarmoeder. Eén op de 100 zwangerschappen loopt uit op een EUG. Zo loopt elke EUG anders, maar kan in principe niet resulteren in een voldragen zwangerschap. Echter de ontwikkeling van een EUG in de eileider houdt bijna nooit langer dan drie maanden stand. Hieronder staan de soorten buiten baarmoederlijke zwangerschap:

 • eileider (tubair)
 • buikholte (abdominaal)
 • eierstok (ovarieel)
 • baarmoederhals (cervicaal)

Oorzaken baarmoeder zwangerschap

De baarmoeder voelen zwangerschap of een EUG kan ontstaan wanneer het normale transport van de bevruchte eicel niet goed verloopt. Zo wordt het transport vanuit de eierstok naar de baarmoeder belemmerd en deze belemmering kan vele oorzaken. De werkelijke oorzaak kan vaak in praktijk niet achterhaald worden. Mogelijke oorzaken zijn:

 • Resten van een eerdere infectie, zoals ontsteking van de eileider (door bijv. chlamydia), eierstok en/of buikvlies. Zo’n infectie heeft beschadiging tot gevolg zoals: verlies van de trilhaartjes eileider, vernauwingen van het eileiderweefsel (littekenweefsel), of vergroeiingen (verkleving) van de eileider. De eicel kan hierdoor niet goed verplaatst worden in de richting van de baarmoeder. Dit hele proces kan men doormaken zonder er iets van te merken
 • Aangeboren afwijkingen van de eileider, zoals abnormale lengte, vernauwingen of ‘afknikkingen’. Hierdoor zijn de eileiders te nauw of is er een blokkade waardoor de eicel niet kan passeren, bv. bij DES-dochters
 • Een operatie aan of in de omgeving van de eileiders: littekenweefsel kan het transport bemoeilijken.
 • Endometriose-haardjes in de eileider. Dit zijn haardjes van mee-menstruerend baarmoederslijmvlies die periodiek met de cyclus veranderen.
 • Door (chromosomale) afwijkingen van de eicel of spermacel kan het transport belemmerd worden. Deze afwijking kan ook tijdens de conceptie ontstaan. Hierdoor ontstaat een abnormale groei of vergroeiing van de bevruchte eicel en komt de eicel niet goed door de eileider.
 • Myomen, vleesbomen, kunnen de weg voor een bevruchte eicel blokkeren. Deze myomen kunnen op de plek zitten waar de eileider de baarmoeder binnenkomt. Hierdoor heeft het eitje geen doorgang.
 • Vrouwen met een spiraaltje, kunnen een lichte chronische baarmoederslijmvliesontsteking ontwikkelen die naar de eileider opstijgt. Dit kan een (chronische) eileiderontsteking als gevolg hebben. Het spiraaltje kan ook een ‘luie’ eileider veroorzaken, waardoor een bevruchte eicel langzamer of moeilijker naar de baarmoeder getransporteerd kan worden. Daarom geeft een spiraaltje een herhaalde kans op een EUG.
 • Een (mislukte) sterilisatie bij de vrouw.
 • Vruchtbaarheidsondersteunende behandelingen zoals IVF. Als er met enige druk een paar embryo’s in de baarmoeder gespoten worden kan er gemakkelijk eentje afdwalen naar de bovenkant van de baarmoeder of de eileider en zich daar innestelen
 • Roken , er loopt een onderzoek naar de invloed van roken op de kans om een eug te krijgen. Resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend
 • Steeds meer vrouwen krijgen op latere leeftijd kinderen. De kans op het ontwikkelen van een EUG stijgt met de leeftijd

Zwangerschap baarmoeder symptomen

In het begin onderscheidt de buiten baarmoederlijke zwangerschap zich op geen enkele manier van een gewone baarmoeder bij zwangerschap. De baarmoeder tijdens zwangerschap kan dan ook sommige verschijnselen laten zien. De zwangerschapstest is positief en alle gewone zwangerschapsverschijnselen kunnen zich voordoen.

Maar vroeg of laat ontstaan er problemen, omdat de eileider er niet op gebouwd is om een zwangerschap uit te dragen. De klachten kunnen dan ontstaan een paar dagen nadat de vrouw over tijd is, maar soms ook pas een paar weken later. Wanneer de klachten beginnen hangt dan ook af van de plaats waar het bevruchte eitje zich heeft ingenesteld.